Beste allemaal,
Hebben gisterenavond door een zure appel moeten bijten:
Het Pamoja Mbele team heeft besloten om het event niet te laten doorgaan door onvoorziene omstandigheden.
Laat mij alle deelnemers,  team leden, sprekers, sponsors, sympathisanten en iedereen die betrokken was hartelijk danken voor al hun inspanningen en goed werk
Volgend jaar gaan we zeker en vast voor een nieuw event!
Met vriendelijke groeten en prettige eindejaarsfeesten!
Yvan – Pamoja Mbele team

Dear All,
Last night we had to make a hard decision:
The Pamoja Mbele team has decided not to let the event take place due to unforeseen circumstances.
Let me thank all participants, team members, speakers, sponsors, sympathizers and everyone involved for all their efforts and good work
Next year we will definitely go for a new event!
With kind regards and happy New Year’s Eve parties!
Yvan – Pamoja Mbele team

East Africa Event 10.12.2019

Thema Pajoma Mbele : Samen VooruitThe East African Community
The aim of the EAC * is to broaden and deepen the political, economic and social cooperation between partner countries and other regional economic communities for the benefit of all stakeholders.
With the East Africa Event we invite the ambassadors and expats of the East African Community to get to know the companies, institutions and community in Wetteren and its surroundings.
The ambassadors of the East African Community will present their country and explain their enormous economic challenges, investments, forms of cooperation and needs.
We introduce some of our leading companies and institutions to the East African Community.
The speakers for this event were carefully selected. They will provide you with the necessary tools, experiences and anecdotes to take your first or next steps in the context of a future collaboration.

——

De EAC** heeft tot doel de politieke, economische en sociale samenwerking tussen de partnerlanden en andere regionale economische gemeenschappen te verbreden en te verdiepen in het voordeel van alle stakeholders.

Met het East Africa Event nodigen wij de ambassadeurs en expats van de Oost Afrikaanse Gemeenschap uit om kennis te maken met de bedrijven, instellingen en gemeenschap in Wetteren en zijn omgeving.

De ambassadeurs van de East African Community zullen hun land voorstellen en hun enorme economische uitdagingen, investeringen, samenwerkingsvormen en noden nader toelichten.

Wij stellen enkele toonaangevende bedrijven en instellingen van bij ons voor aan de Oost Afrikaanse Gemeenschap.

De sprekers voor dit event werden zorgvuldig uitgekozen. Ze zullen u de nodige tools, ervaringen én anekdotes aanleveren om uw eerste of volgende stappen te zetten in het kader van een toekomstige samenwerking.

Welcome, Welkom, Karibu,

The Pamoja Mbele team www.EastAfricaEvent.be Hello@eastafricaevent.be

*East African Community (EAC, de Oost Afrikaanse Gemeenschap) is een regio die de volgende 6 landen omvat: Tanzania, Kenia, Oeganda, Burundi, Rwanda en Zuid-Soedan.

** East African Community (EAC, the East African Community) is a region that includes the following 6 countries: Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda and South Sudan.

Venue:

The venue of the event is CC Nova. It is the big aula in Wetteren with a capacity of 350 seats and a spacious foyer.

The foyer of CC Nova has been reserved from 14.00 for African (painting) art exhibition, info stands of the EAC countries, companies, institutions…

The foyer can be visited free of charge on 1O/12 from 14:00 to 17:00

To participate in the event you can register via www.EastAfricaEvent.be: subscribe

Locatie:
De locatie van het evenement is CC Nova. Het is de grote aula in Wetteren met een capaciteit van 350 zitplaatsen en een ruime foyer.
De foyer van CC Nova is gereserveerd vanaf 14.00 uur voor de receptie en de Afrikaanse (schilder) kunsttentoonstelling, infostands van de EAC-landen, bedrijven, instellingen …
De foyer is gratis te bezoeken op 1O/12 van 14:00 tot 17:00 uur

Voor deelname aan het event kan u inschrijven via www.EastAfricaEvent.be:  subscribe

Cultural Center Nova
Molenstraat 1B
9230 Wetteren
T 09 365 20 20

route

Town Hall Wetteren
Rode heuvel 1
9230 Wetteren
T 09 369 00 50

route

Public transport
By train
Wetteren is easily accessible by train. The station is on the Brussels-Ghent (IC K) and Mechelen-Ghent (IR f) train lines. The cultural center is about a 10-minute walk from the station.
With the bus
The bus lines below have a fixed stop in Wetteren. You can get off at the station or at the Molenstraat – Jan Broeckaertlaan intersection (‘Buyssestraat’ stop).